sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

KOMUNIKAT

Dyrekcja ZS Nr 3 informuje, iż z dniem 01.02.2016r. lodowisko zostaje zamknięte.

                  Zapraszamy w następnym sezonie zimowym 2016 / 2017  
                 

                                                       


KOMUNIKAT

PŁYWALNIA
Cennik :
Bilet normalny                                      12,00 zł
Bilet ulgowy                                            8,00 zł
Karnet normalny                                  90,00 zł
Karnet ulgowy                                      70,00 zł
Bilet rodzinny                                        28,00 zł
Wynajęcie toru                                     86,00 zł
Wynajęcie pływalni                           369,00 zł
Wynajęcie sali                                     60,00 zł

Uczący się mieszkańcy miasta Wejherowa :
Bilet ulgowy                                           6,00 zł
Karnet ulgowy                                     60,00 zł
( za okazaniem legitymacji ).

Promocyjne ceny :
Bilet normalny                                     10,00 zł
Bilet ulgowy                                            7,00 zł

1.Bilety ulgowe za korzystanie z krytej pływalni przysługują:
* uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia
(za okazaniem legitymacji ) ;
* kobietom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom powyżej 65 roku życia -za okazaniem dowodu osobistego ;
* osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom - za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej.
2.Uczniom niepełnosprawnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia przysługuje obniżona cena biletu - 1,00 zł
( za okazaniem zarówno legitymacji osoby niepełnosprawnej i szkolnej ).
3. Rodzinie - 2 osoby i 2 dzieci do lat 16, w soboty, niedzielę i święta przysługuje cena " biletu rodzinnego" ;
za każde następne dziecko cena biletu wzrasta o 7,00 zł - z zastrzeżeniem ust.4.
4. Dla posiadacza Wejherowskiej Karty Dużej Rodziny za każde następne dziecko cena biletu wynosi 3,50 zł, w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 - 15.00 bilet ulgowy 1,50 zł.
5. Dzieciom do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystającej z krytej pływalni przysługują bilety bezpłatne.
6. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 - 15.00 obowiązuje cena biletu ulgowego 3,00 zł
( za okazaniem legitymacji szkolnej ).
7. Promocyjne ceny biletów stosuje się w święta oraz dłuższe weekendy.
8. Karnety są ważne przez 3 miesiące, nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystany karnet.
9. Wszelkie rezerwacje dotyczące pływalni i sal rozpatrywane są na podstawie podania oraz zawarcia umowy w godz. 7.30 - 15.30.
10. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zakupu.