sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

Komunikat - OTWIERAMY PŁYWALNIĘ

W okresie 07.09 - 30.09.2020r. kryta pływalnia dodatkowo ma wolne tory w godzinach:

poniedziałek : 7.00 - 11.00
wtorek : 7.00 - 16.00
piątek : 7.00 - 10.00


Boisko

BOISKA CZYNNE OD 01.07.2020 ROKU.

Dostępne wg ustalonego grafiku rezerwacji
        ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE
                    ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO NR 2           
                       PRZY UL. NANICKIEJ 22 W WEJHEROWIE

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA   2 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I  ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

- Boiska sportowe otwarte będą od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00.00 do 20.30 oraz soboty i niedziele od godz. 10.00 do 20.30
- Korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegania Regulaminu boiska szkolnego przy
ZSP NR 2 w Wejherowie

1. W celu skorzystania z obiektu sportowego należy wcześniej dokonać rezerwacji pod numerem telefonu: 58 73 86 309 lub 509400109 w godzinach 8.00-15.00 lub bezpośrednio u pracownika boiska.
2. Będzie prowadzony rejestr wejść.
3. Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nie będące w okresie kwarantanny, przestrzegające reżimu sanitarnego.
4. Przed wejściem na obiekt sportowy prowadzona będzie weryfikacja uczestników, którzy wcześniej zgłosili się u zarządcy obiektu.
5. Jednorazowe wejście będzie trwało 1 godzinę (50min gry – 10min na opuszczenie obiektu sportowego przed następnym użytkownikiem).
6. Obowiązujący limit osób korzystających jednocześnie z obiektu sportowego wynosi
- boisko do piłki nożnej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko do piłki koszykowej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko wielofunkcyjne 14 osób plus 2 trenerów
7.. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego oraz ostrożności, osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia z trenerem nie wchodzą na teren szkoły.
8.Opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie poza terenem szkoły.
9..Korzystający z boisk przychodzą już odpowiednio ubrani.
10. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren szkoły.
11. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących na teren obiektu.
12 .Obowiązuje posiadania własnego sprzętu sportowego.
13. Obowiązuje zakaz korzystania z obiektu i osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
14.Wszystkie powyższe wytyczne mogą ulec zmianie po wprowadzeniu stosownych aktów prawnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
15.Niezastosowanie się do powyższych wytycznych będzie skutkowało niewpuszczeniem lub usunięciem z obiektu sportowego. Ostatecznie wezwaniem służb porządkowych (straży miejskiej lub policji)

Elektroniczny System Obsługi klienta

          Na naszej pływalni w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywał Elektroniczny System Obsługi Klienta. Kupując bilet klient otrzyma pasek z elektronicznym transponderem, który służy do ewidencjonowania czasu pobytu na basenie.
Mając na uwadze komfort klientów  wprowadzamy system w formie testowej,
Testowanie systemu pozwoli Państwu na przygotowanie się i zapoznanie ze zmianami, które mają nastąpić.
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na naszym obiekcie !!

KOMUNIKAT

Cennik :

Bilet normalny                 12,00 zł
Bilet ulgowy                     8,00 zł
Karnet normalny               90,00 zł
Karnet ulgowy                 70,00 zł
Bilet rodzinny                 28,00 zł
Wynajęcie toru                86,00 zł
Wynajęcie pływalni           369,00 zł    
                     
Uczniowie wejherowskich szkół samorządowych i niesamorządowych:
Bilet ulgowy                     6,00 zł
Karnet ulgowy                  60,00 zł

Promocyjne ceny :
Bilet normalny                 10,00 zł
Bilet ulgowy                   7,00 zł

1. Bilety ulgowe za korzystanie z krytej pływalni przysługują :
* uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia
( za okazaniem legitymacji );
* osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom
( za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej );
* kobietom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom powyżej 65 roku życia
( za okazaniem dowodu osobistego )
2. Uczniom niepełnosprawnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia przysługuje obniżona cena biletu - 1 zł
( za okazaniem zarówno legitymacji osoby niepełnosprawnej i szkolnej ).
3. Rodzinie - 2 osoby i 2 dzieci do lat 16, w soboty, niedzielę i święta przysługuje cena " biletu rodzinnego ";
za każde następne dziecko cena biletu wzrasta o 7 zł - z zastrzeżeniem ust.4.
4. Dla posiadacza Wejherowskiej Karty Dużej Rodziny za każde następne dziecko cena biletu wynosi 3,50 zł,
w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 - 15.00 bilet ulgowy 1,50 zł.
5. Dzieciom do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystającej z krytej pływalni przysługują bilety bezpłatne.
6. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 -15.00 obowiązuje cena biletu ulgowego 3 zł
( za okazaniem legitymacji szkolnej ).
7. Promocyjne ceny biletów stosuje się w święta oraz dłuższe weekendy ( np. majowy ).
8. Za jednostkę godzinową w zakresie sprzedaży komercyjnej przyjmuje się wymiar czasu -  50 minut.

               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 / 2015 z dnia 25.05.2015r. Prezydenta Miasta Wejherowa

1. Karnety ważne są przez 3 miesiące, nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystany karnet.
2. Wszelkie rezerwacje dotyczące pływalni i innych pomieszczeń szkolnych rozpatrywane są na podstawie podania oraz zawarcia umowy w godz. 7.30 - 15.30.
3. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zakupu.
4. Wynajęcie sali - 60,00 zł