sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

KOMUNIKAT

                   
                 W dniach 02.02.2015 - 15.02.2015 kryta pływalnia będzie czynna w godzinach 7.00 - 22.00
Poniedziałek - piątek w godz. 8.00 -16.00 będzie obowiązywała promocyjna cena biletu ulgowego - 2 zł
( za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej do 25 roku życia).
W soboty i niedziele będą obowiązywały promocyjne ceny biletów:
- bilet normalny 9 zł, bilet ulgowy 6 zł

Rezerwacje 02.02.15 - 13.02.15

poniedziałek : tor 6 o 15.00, tor 3,4,5,6 o 19.00, tor 3,4,5,6 o 20.00,
wtorek ;tor 3,4,5, 6  o 20.00, tor 5, 6 o 21.00
środa : tor 4, 5, 6  o 19.00, tor 1, 2, 3, 4 , 5, 6 o 20.00
czwartek : tor 6 o 16.00, tor 3,4,5,6 o 19.00,tor 3,4,5,6 o 20.00, tor 5, 6 o 21.00,
piątek ; tor 4, 5 o 18.00,
sobota : tor 5 o 11.00, tor 1,2 o 15.00, tor 1, 6 o 16.00, tor 1, 6 o 17.00, tor 6 o 18.00W dniach 02.02.2015 - 15.02.2015 lodowisko będzie czynne od godz. 9.00 - 20.50.
W godzinach 9.00 - 16.30 od poniedziałku - piątku będzie obowiązywała promocyjna cena biletu ulgowego - 2 zł.
( za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej do 25 roku życia ).

* przerwy na lodowisku: 12.10 - 13.10 , 16.30 - 17.30
KOMUNIKAT

Cennik:
Bilet wstępu przez cały rok (50 min):

o           Bilet normalny – 11 zł
o           Bilet ulgowy – 7 zł*

Podczas wakacji letnich oraz ferii zimowych bilet dla uczniów i studentów do 25 roku życia po okazaniu legitymacji w godzinach od 8.00 -15.00 kosztuje 2 zł.

Promocyjne ceny biletów (obowiązują w „długie weekendy”, Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie i inne święta):
o           Bilet normalny – 9 zł
o           Bilet ulgowy – 6 zł*

Ceny karnetów na 10 wejść:
o          Bilet normalny – 87 zł
o          Bilet ulgowy – 54 zł*

Wynajem pływalni:

o          wynajem całej pływalni – 210 zł netto + 23 % VAT / za godzinę,
o          wynajem toru – 50 zł netto + 23 % VAT/ za jedną torogodzinę,

Wynajem salki gimnastycznej
o         40 zł netto + 23% VAT za godzinę

Bilety rodzinne – 22 zł
Obowiązują w soboty, niedziele i święta, dotyczą dwójki dzieci do lat 16 i dwojga rodziców, za każde kolejne dziecko cena biletu wzrasta o 6 zł.

Dzieci do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystają z pływalni bezpłatnie.

* Bilety ulgowe przysługują:
1. uczniom szkół podstawowy, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
2. kobietom powyżej 60 roku życia, a mężczyznom powyżej 65 roku życia (za okazaniem dowodu osobistego),
3. osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność) z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, dla których cena biletu wynosi 1 zł.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWROTU GOTÓWKI ZA NIEWYKORZYSTANE KARNETY.