sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

KOMUNIKAT

                   
        W dniach 28.07.2014 - 31.08.2014 kryta pływalnia będzie czynna w godz. 7.00 - 22.00.
W godz. 8.00 - 16.00 będzie obowiązywała promocyjna cena biletu ulgowego - 2 zł. ( za okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej - do 25 roku życia)
W soboty i niedzielę będą obowiązywały promocyjne ceny biletów:
- bilet normalny 9 zł
- bilet ulgowy 6 zł

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 3 informuje, iż termin składania podań dotyczących rezerwacji torów na pływalni na rok szkolny 2014 / 2015 upływa 28 lipca 2014r.

              Dnia 15 sierpnia 2014 ( piątek ) kryta pływalnia i boisko będzie nieczynne.

KOMUNIKAT

Cennik:
Bilet wstępu przez cały rok (50 min):

o           Bilet normalny – 11 zł
o           Bilet ulgowy – 7 zł*

Podczas wakacji letnich oraz ferii zimowych bilet dla uczniów i studentów do 25 roku życia po okazaniu legitymacji w godzinach od 8.00 -15.00 kosztuje 2 zł.

Promocyjne ceny biletów (obowiązują w „długie weekendy”, Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie i inne święta):
o           Bilet normalny – 9 zł
o           Bilet ulgowy – 6 zł*

Ceny karnetów na 10 wejść:
o          Bilet normalny – 87 zł
o          Bilet ulgowy – 54 zł*

Wynajem pływalni:

o          wynajem całej pływalni – 210 zł netto + 23 % VAT / za godzinę,
o          wynajem toru – 50 zł netto + 23 % VAT/ za jedną torogodzinę,

Wynajem salki gimnastycznej
o         30 zł netto + 23% VAT za godzinę

Bilety rodzinne – 22 zł
Obowiązują w soboty, niedziele i święta, dotyczą dwójki dzieci do lat 16 i dwojga rodziców, za każde kolejne dziecko cena biletu wzrasta o 6 zł.

Dzieci do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystają z pływalni bezpłatnie.

* Bilety ulgowe przysługują:
1. uczniom szkół podstawowy, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej),
2. kobietom powyżej 60 roku życia, a mężczyznom powyżej 65 roku życia (za okazaniem dowodu osobistego),
3. osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej lub innego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność) z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, dla których cena biletu wynosi 1 zł.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWROTU GOTÓWKI ZA NIEWYKORZYSTANE KARNETY.