sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

Cennik

-Bilet normalny 16 zł
-Bilet ulgowy   11 zł
-Karnet ulgowy 100 zł
-Karnet normalny 140 zł
-Bilet rodzinny 43 zł
-Wynajem pływalni 550 zł
-Wynajem toru 110 zł
-1 minuta -20 groszy

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 192/2021 z dnia 26.10.2021r.

Cena obejmuje 70 minut łącznie z korzystaniem z basenu oraz szatni i pryszniców. Przekroczenie czasu powoduje naliczanie minutowe.
Przypominamy o zasadach, które obowiązują w Krytej Pływalni:

1. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, a przede wszystkim dróg oddechowych

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do obiektu oraz w wyznaczonych miejscach,

3. W całym obiekcie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego 1,5m od innych osób.

4. Pobyt w poczekalni ograniczyć do minimum niezbędnego do zakupu biletu oraz zmiany obuwia.

5. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, a bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

7. Szafki i paski transponderowe do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku.

8. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej i widowni prowadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.

9. W trakcie pobytu w Krytej Pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.Dziękujemy za wyrozumiałość.

Esok

Szanowni Klienci uprzejmie informujemy, że od 05.01.2022. o godz. 15.00 weszły w życie nowe zasady

      Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta
                                        ZASADY FUNKCJONOWANIA
                               Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK)
                            na Krytej Pływalni w Wejherowie przy ul. Nanickiej 22:

1. Podstawowa jednostka rozliczeniowa to pobyt  50 minut na pływalni plus 20 minut na przebranie w strefie płatnej wg aktualnego cennika.
2. Czas pobytu naliczany jest od momentu odczytu „chipu” przez kasjera do momentu ponownego odczytu „chipu” przez kasjera.
3. Po przekroczeniu limitu czasu naliczana jest dopłata minutowa wg aktualnego cennika.
4. Rodzic odprowadzający dziecko ( do 7 lat) na zajęcia zorganizowane pobiera chip dla rodzica – 15 min za przekroczenie tego czasu naliczana jest dopłata minutowa wg aktualnego cennika.
5. Osoby indywidualne mogą wchodzić na basen w miarę wolnych miejsc, ( o pełnej godzinie) wybierając się więc na basen należy wziąć to pod uwagę.
Informacja o rezerwacjach i wolnych miejscach pod numerem tel.: (058)677 60 88, w punkcie kasowym,
tablicy informacyjnej Krytej Pływalni lub na stronie www.zrs-wejherowo.pl .Klient (grafik)

6.Opis działania: Po otrzymaniu paska w recepcji ,klient podchodzi do bramki wejściowej , przykłada pasek do czytnika umieszczonego na bramce, po akceptacji paska zaświeca się zielona lampka sygnalizująca ,że przejście jest otwarte. Od tego momentu naliczasię czas pobytu.Klient ma 10 minut na przebranie ,po tym czasie zaczyna się rozliczanie czasu normalnego.( 50 min pływania) następnie plus 10 min na przebranie .Po skorzystaniu z naszych usług klient udaje się, przechodząc przez bramkę do kasy. Klient podaje pasek kasjerce , która przykłada go do czytnika. System po odczytaniu paska weryfikuje go, sprawdza czas korzystaniaz usługi. Jeśli nie ma dopłaty klient opuszcza teren pływalni .W przypadku dopłaty , klient musi uiścić wskazaną kwotę po czym otrzymuje paragon z kwotą dopłaty. Uregulowanie dopłaty przez klienta, kończy pobyt na terenie pływalni .

7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości klienta dotyczącej czasu naliczonego podczas korzystania z naszych usług, istnieje możliwość wglądu do  szczegółowego raportu użytkowania transpondera – wg numeru, z którego klient korzystał. Raport ten zawiera: godzinę sprzedaży; godzinę wejścia; rodzaj usługi, z której korzystał klient; czas pobytu; godzinę wyjścia i kwotę uiszczonej zaliczki - wpłata przy zakupie biletu, oraz kwotę ewentualnej dopłaty. Ponadto klienci będący na basenie, mają możliwość na bieżąco kontrolować należność za wykorzystane przez siebie usługi, poprzez przyłożenie transpondera do wyznaczonego do tego czytnika zainstalowanego na niecce basenowej.


Boisko

BOISKA CZYNNE OD 01.07.2020 ROKU.

Dostępne wg ustalonego grafiku rezerwacji
        ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE
                    ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO NR 2           
                       PRZY UL. NANICKIEJ 22 W WEJHEROWIE

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA   2 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I  ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

- Boiska sportowe otwarte będą od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00.00 do 20.30 oraz soboty i niedziele od godz. 10.00 do 20.30
- Korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegania Regulaminu boiska szkolnego przy
ZSP NR 2 w Wejherowie

1. W celu skorzystania z obiektu sportowego należy wcześniej dokonać rezerwacji pod numerem telefonu: 58 73 86 309 lub 509400109 w godzinach 8.00-15.00 lub bezpośrednio u pracownika boiska.
2. Będzie prowadzony rejestr wejść.
3. Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nie będące w okresie kwarantanny, przestrzegające reżimu sanitarnego.
4. Przed wejściem na obiekt sportowy prowadzona będzie weryfikacja uczestników, którzy wcześniej zgłosili się u zarządcy obiektu.
5. Jednorazowe wejście będzie trwało 1 godzinę (50min gry – 10min na opuszczenie obiektu sportowego przed następnym użytkownikiem).
6. Obowiązujący limit osób korzystających jednocześnie z obiektu sportowego wynosi
- boisko do piłki nożnej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko do piłki koszykowej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko wielofunkcyjne 14 osób plus 2 trenerów
7.. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego oraz ostrożności, osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia z trenerem nie wchodzą na teren szkoły.
8.Opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie poza terenem szkoły.
9..Korzystający z boisk przychodzą już odpowiednio ubrani.
10. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren szkoły.
11. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących na teren obiektu.
12 .Obowiązuje posiadania własnego sprzętu sportowego.
13. Obowiązuje zakaz korzystania z obiektu i osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
14.Wszystkie powyższe wytyczne mogą ulec zmianie po wprowadzeniu stosownych aktów prawnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
15.Niezastosowanie się do powyższych wytycznych będzie skutkowało niewpuszczeniem lub usunięciem z obiektu sportowego. Ostatecznie wezwaniem służb porządkowych (straży miejskiej lub policji)